Politik

Skatter en hållbarhetsfråga

Bild på svenska flaggan

För företagen innebär hållbarhet att göra planeten till en bättre och mer hållbar plats. Jag tror att det är en framgångsrik strategi på lång sikt. Det primära målet för ett aktiebolag (LLC) är att generera vinst för aktieägarna.

För att vara framgångsrik måste ett företags vinstmotivation vara långsiktig

Det finns ett samband mellan affärsmässighet och långsiktig hållbarhet. Hållbarhet som utgångspunkt är en affärsmässig angelägenhet för organisationer, enligt ett mer nyanserat synsätt. Så även inom beskattningen. Internationella företag nämns ofta som exempel på företag som betalar för lite skatt…. Starbucks i Storbritannien samt amerikanska leverantörer av digitala tjänster lyfts fram som exempel. OECD, EU och FN har alla vidtagit åtgärder för att bekämpa skatteflykt med hjälp av en rad olika strategier och program.

Den svenska regeringen har presenterat en tolvpunktsplan

Den svenska regeringen har presenterat en tolvpunktsplan

Tolvpunktsplanen som innehåller en mängd initiativ. På senare tid har Europeiska unionen (EU) föreslagit en ny bolagsskatt på digitala tjänster, som skulle baseras på intäkter snarare än vinst. Efter Brexit är Storbritannien på samma väg som resten av EU. Det rekommenderas också att skattemyndigheterna ska informeras direkt om transaktioner av en viss typ.

Allt detta är en börda och ett hinder för utvecklingsföretag med marknader utanför sina egna nationella gränser. I stället visar de nationer som samtidigt inför allt fler incitament i sina skattesystem för att locka till sig pengar, forskning och talanger risken för beskattning av inkomster i flera länder. När dessa bestämmelser tillämpas av företagen uppfattas kunder och allmänhet som att företagen är inblandade i någon form av tvivelaktig skattehysteri.

Jag har inte lyckats. Det måste finnas ett slut på dödläget. En professor i CSR och hållbarhet blev nyligen kontaktad på en internationell skattekonferens för att få råd om Starbucks styrelse. Betala en extra skatt? Hur kan ett land locka till sig investeringar och pengar utan att utnyttja de många nationella incitamenten? ”Betala bara din jävla skatt!” var svaret. Svaret är inte så enkelt som man först trodde. För Starbucks konkreta handlingar måste man söka botemedel någon annanstans.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service