Politik

Skatter en hållbarhetsfråga

För företagen innebär hållbarhet att göra planeten till en bättre och mer hållbar plats. Jag tror att det är en framgångsrik strategi på lång sikt. Det primära målet för ett aktiebolag (LLC) är att generera vinst för aktieägarna. För att vara framgångsrik måste ett företags vinstmotivation vara långsiktig Det finns ett samband mellan affärsmässighet och […]

Läs mer