Läs mer om programmets tema och börja diskutera redan nu

Slutsatser

En ambition med Samhällsutvecklarna är att paneldebattörerna ska enas kring tre gemensamma slutsatser utifrån programmets tema och huvudvinkel. De ska presentera olika förslag på vad de tycker borde göras för att lösa olika samhällsproblem och vad som krävs för att lyckas.

Panelen om chokladens betydelse för att locka bankkunder

Debattpanelen listar saker som de tycker behöver göras för att bankmarknaden ska utvecklas på ett sunt sätt.

 • Reglera så att det inte kommer oseriösa aktörer som utnyttjar människor eller politiker.
 • De stora bankerna behöver ta på allvar att de ska vara det seriösa och trygga alternativet.
 • För att bankerna ska kunna behålla sina kunder och sitt goda varumärke måste de stå på tå och hänga med i teknikutvecklingen och följa människors ändrade beteende.
 • Förtroendekapitalet är A och O för bankerna men även att man får riktigt gott kaffe och fin choklad på mötet, det ska vara trevligt att gå till banken!
 • Samspelet mellan digitaliseringen och hur det väcker ett intresse som leder till ett personligt möte, det är en utveckling som alla kan bejaka.

Panelen om företagsskatter och större öppenhet

Debattpanelen listar saker som de tycker behöver göras för att öppenheten och tilltron till skattesystemet ska bli större:

 • Företag borde bli bättre att kommunicera kring sitt skattearbete och även konsumenter bli bättre på att efterfråga detta.
 • Folk skulle få större förståelse för hur mycket företag betalar i skatt om företagen blev bättre på att kommunicera kring det. Det skulle skapa större solidaritet med skattesystemet.
 • Viktigt att från politiskt håll tydligare redovisa vad man använder skattepengarna till. På sikt bygger man upp en förståelse för varför man betalar skatt och vad man använder pengarna till.
 • Vikigt att jobba internationellt för att få bort skatteparadisen och de värsta kryphålen i skattelagstiftningen.
 • Det behövs inga gemensamma skattenivåer globalt, enskilda länder måste ha valfrihet att göra som de själva tycker.
 • Förenklade skatteregler och tydligare sätt att förklara vad skattepengarna används till.

Panelen om framtidens välfärdssamhälle

Debattpanelen listar saker på vad som behöver göras för att välfärdssektorn ska utvecklas på ett bra sätt.

 • Man måste lita mindre till att politikerna ska lösa allting.
 • Det behövs mycket innovation inom välfärden d v s ta tillvara mångas initiativkraft.
 • Man behöver komma bort ifrån medias ”skrämselreportage” om det som blivit fel, det stör möjligheten till en konstruktiv diskussion kring hur vi ska göra saker bättre.
 • Lyft fram fler exempel där det fungerar bra.
 • De som arbetar inom välfärdssektorn behöver få ett tydligare ansvar kring vad de ska göra och leverera.

Panelen om hållbarhetsarbetets roll för samhällsutvecklingen

Debattpanelen listar saker på vad som behöver göras för att nå en mer långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

 • Ökat samarbete mellan politiker, näringsliv och miljörörelse
 • Politikerna måste ta ett större ansvar
 • Bättre att agera nu än att göra allt perfekt
 • Tydligare kommunikation
 • Skryt mer om bra saker som görs inom hållbarhetsområdet

Panelen om finansbranschens roll för samhällsutvecklingen

Samhällsutvecklarnas panel listar saker på vad som krävs för att finanssektorn ska kunna bidra till samhällsutvecklingen på bästa sätt.

 • Regelskärpning på vissa områden, men med viss försiktighet
 • Bankerna måste ge tydligare information kring räntor t ex
 • Att finanssektorn arbetar aktivare med återinvesteringar i samhället

Panelens recept för en bättre skola

Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att vända den negativa trenden med fallande kunskapsresultat.

 • Förstärk lärarens roll och status
 • Mindre administration och mer pedagogik
 • Mer undervisningstid
 • Halvera skolklasserna
 • Utvärdera skolledningen och rektorns roll
 • Förstatliga skolan

Panelens recept för ett bättre innovationsklimat

Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att skapa ett starkare innovationsklimat.

 • Starta innovationskontor där universitet och näringsliv samarbetar
 • Uppmuntra kreativitet och kritiskt tänkande i skolan
 • Att redan i grundskolan lära oss att våga misslyckas
 • Jobba med inkubatorer som hjälper nya företag i startskedet
 • Se över skatterna

Varför är så få företagare kvinnor?

Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att få fler kvinnor att bli företagare och få företagen att växa.

 • Att politikerna underlättar för kvinnors företagande i tjänstesektorn.
 • Förenkla regelverket kring skatter och kapital.
 • Jobba med förebilder - lyft upp exempel på företagare som lyckats.
 • Se till att universiteten uppmuntrar studenter att starta företag.
 • Skolans ansvar – det behövs mer utbildning i tidiga åldrar.

Se panelens livliga diskussion!

Hur skapar vi ett mer integrerat samhälle?

Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att skapa ett mer integrerat samhälle och bromsa medlemsflykten från ideella organisationer.

 • Alla har ett ansvar för integrationen - både politiker och samhället i stort!
 • Inrätta ett frivilligt faddersystem
 • Ideella organisationer måste öppnas upp och bli mer flexibla
 • Fokusera på det som människor brinner för
 • Tillgodose möjligheterna för människor att utöva sina passionerade intressen
 • En organisation överlever aldrig om inte medlemmarna tycker att det är kul

Se panelens livliga diskussion om ideellt engagemang och svensk integrationspolitik.

Hur underlätta för Sveriges småföretagare?

I första avsnittet av Samhällsutvecklarna listade panelen saker som behöver göras för att skapa en lättare vardag för Sveriges småföretagare:

 • Enklare regelverk
 • Närmare samarbete mellan företag och skola
 • Utvecklat lärlingssystem
 • Arbetsgivaravgifter prioriteras

Kommentera och diskutera

Här kan du kommentera och diskutera klippet. Du kan också delta i diskussionen på vår Facebooksida.

Skriv ett inlägg

Bemöt varandra med respekt. Skilj på sak och person i diskussioner och gå aldrig till personangrepp. Rasistiska eller främlingsfientliga inlägg accepteras inte. Undvik onödiga konflikter och tjafs som förstör för andra. Provocerande innehåll som anses vara stötande tas bort.

Klipp

 • Chokladens betydelse för att locka bankkunder

  Debattpanelen listar saker som de tycker behöver göras för att bankmarknaden ska utvecklas på ett sunt sätt.

  Se klipp
 • Panelen om företagsskatter och större öppenhet

  Debattpanelen listar saker som de tycker behöver göras för att öppenheten och tilltron till skattesystemet ska bli större

  Se klipp
 • Panelen om framtidens välfärdssamhälle

  Debattpanelen listar saker på vad som behöver göras för att välfärdssektorn ska utvecklas på ett bra sätt.

  Se klipp
 • Panelen om hållbarhetsarbetets roll för samhällsutvecklingen

  Debattpanelen listar saker på vad som behöver göras för att nå en mer långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

  Se klipp
 • Panelen om finansbranschens roll för samhällsutvecklingen

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker på vad som krävs för att finanssektorn ska kunna bidra till samhällsutvecklingen på bästa sätt.

  Se klipp
 • Panelens recept för en bättre skola

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att skapa ett starkare innovationsklimat.

  Se klipp
 • Panelens recept för ett bättre innovationsklimat

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att skapa ett starkare innovationsklimat.

  Se klipp
 • Varför är så få företagare kvinnor?

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att få fler kvinnor att bli företagare och få företagen att växa.

  Se klipp
 • Hur skapar vi ett mer integrerat samhälle?

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att skapa ett mer integrerat samhälle och bromsa medlemsflykten från ideella organisationer. Se panelens livliga diskussion om ideellt engagemang och svensk integrationspolitik.

  Se klipp
 • Hur underlätta för Sveriges småföretagare?

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att skapa en lättare vardag för Sveriges småföretagare. Se panelens livliga diskussion om villkoren för Sveriges företagare.

  Se klipp
Visa fler klipp
Producerat av Creo Media Group