Läs mer om programmets tema och börja diskutera redan nu

Program

Är de traditionella bankerna dödsdömda?

Har de traditionella bankerna en framtid eller är de dödsdömda när nya aktörer utmanar i konkurrensen om bankkunderna? Enligt en rapport från PwC kan storbankerna ha spelat ut sin roll redan om 10-15 år om de inte spelar sina kort rätt. Vad skulle det betyda för samhället och vad behöver bankerna göra idag och i morgon för att behålla sin betydelse – och sina kunder? Dessa och andra frågor tar vi upp i ett nytt späckat avsnitt av Samhällsutvecklarna.

Micael Dahlén, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, frågar sig om dagens banker överhuvudtaget kommer att heta ”banker” i framtiden och vad de behöver tänka på för att överleva på sikt.
Se Danske Bank Sveriges vd Ann Krumlinde, om deras satsning på sk Innovation Labs som ett sätt att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen och skapa nya bankprodukter och tjänster.
Möt Göran Engvall, chef för PwC:s konsultverksamhet inom den finansiella sektorn, om de nya aktörernas intåg som ritar om spelplanen och där snabbheten och förmågan att anpassa sig avgör bankernas framtid.
Träffa även Rikard Josefson, vd för Länsförsäkringar Bank, om hur de helt förändrat sitt arbetssätt för att möta konkurrensen från nya aktörer och hänga med i det digitala racet, där bankens kunder bl. a utvecklar bankens mobilapp.

Paneldebattörerna Maria Wetterstrand och Kristina Axén Olin är som vanligt på plats för att diskutera vad god service är, bankkontorens betydelse och hur de ser på framtidens banker. Panelen gästas den här gången även av journalisten och debattören Erik Hörstadius som bl a betonar vikten av att bjuda på god choklad som ett sätt att locka och behålla sina kunder.
Se programmet

Skatter - en hållbarhetsfråga?

Trycket ökar på att företag ska bli mer öppna kring sitt skattearbete, både i Sverige och utomlands. Skatter har blivit en hållbarhetsfråga och ett sätt att visa sitt samhällsansvar. Samtidigt visar undersökningar att det är få svenska företag som är transparenta och jobbar aktivt med detta. Vad beror det på och vilka konsekvenser får det för företagens trovärdighet och varumärke? Dessa och andra frågor tar vi upp i ett nytt avsnitt av Samhällsutvecklarna. Träffa Christine von Sydow, Generalsekreterare för ActionAid, en global organisation som verkar för mänskliga rättigheter och mot fattigdom. Organisationen presenterade nyligen en undersökning som visade att två av tre svenska börsbolag inte vill ange vilken skattepolicy de har. För dåligt, enligt Christine, som menar att bolagen måste bli mer öppna hur de tänker och agerar kring skatter, att det i slutändan handlar om trovärdighet.

Se amerikanen Steven Schier, känd professor från Carleton College, om de stora olikheterna i synen på skatter mellan Sverige och USA.

Möt även Magnus Johnsson, chef för skatteverksamheten inom PwC, som berättar om en skattelagstiftning som inte hängt med i den snabba globaliseringen och vad som görs för att komma ikapp. Paneldebattörerna Maria Wetterstrand, Leo Razzak och Kristina Axén Olin är som vanligt på plats för att diskutera skatter, öppenhet, politikernas roll och företagens samhällsansvar.
Se programmet

Framtidens välfärd

Sverige rankas ofta högt i den internationella välfärdsligan. Samtidigt växer oron kring hur den svenska välfärden ska finansieras i framtiden med en befolkning som blir allt äldre och med högre krav på service och kvalitet. Kommer vi att ha råd att upprätthålla och möta medborgarnas höjda förväntningar på vård, skola och omsorg i framtiden när färre ska försörja alltfler? Dessa och andra frågor tar vi upp i vårens första avsnitt av Samhällsutvecklarna.

Träffa Annika Sundén, nationalekonom och ansvarig för konjunkturrådets rapport 2014, "Hur får vi råd med välfärden". Hon vill bl. a att utförarna av välfärdstjänster ska utmanas mer och att arbetslivet anpassas bättre så att fler kan arbeta längre. Möt även Jan Sturesson, Global chef för området Government and Public Services inom PwC, om hur välfärdslandet Sverige hävdar sig internationellt och vad den snabba teknikutvecklingen innebär för faror och möjligheter för framtidens välfärd.

Våra trogna paneldebattörer Maria Wetterstrand, Leo Razzak och Kristina Axén Olin är på plats för att diskutera alltifrån vinster inom välfärden, äldres valfrihet, politikernas ansvar, mediernas roll och synen på svensk välfärdspolitik då och nu.
Se programmet

Hållbara affärer

Går det att se på hållbarhet som vilken affärsfråga som helst och hur mäter man det i så fall? Att många företag tycker att hållbarhetsarbetet är viktigt och att det görs en hel del råder det inget tvivel om, men vilken betydelse har det och hur stor är samhällsnyttan? Dessa och andra frågor tar vi upp i höstens andra avsnitt av Samhällsutvecklarna. Träffa Stina Billinger, hållbarhetschef på SPP, som ger sin syn på hållbara investeringar och vad som krävs för att öka tempot i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Möt Fredrik Franke från PwC, ansvarig för affärsrådgivning kring hållbar utveckling, om betydelsen av att mäta effekterna av hållbarhetsarbetet.

Se även de fd toppolitikerna Maria Wetterstrand och Kristina Axén Olin debattera hållbarhetsfrågor med ekonomiprofessorn Micael Dahlén, författare till boken Nextopia, om förväntningarnas betydelse i det uppkopplade samhället.
Se programmet

Finansbranschen i fokus

I höst är det fem år sedan investmentbanken Lehman Brothers kraschade och finanskrisen slog till med full kraft i hela den globala världsekonomin. Många drabbades hårt när det finansiella systemet skakades om i grunden och förtroendet för finansbranschen sjönk som en sten. Vad har hänt sen dess och hur stort är förtroendet för branschen idag? Är fler regleringar receptet för att undvika en ny finansiell härdsmälta? Dessa och andra frågor tar vi upp i ett nytt avsnitt av Samhällsutvecklarna.
Möt den fd toppolitikern Anders Sundström, numera styrelseordförande i Swedbank och KF, om hans syn på finansbranschen och vilken roll den spelar för samhällsutvecklingen. Se även Anna-Clara af Ekenstam, ordförande för revisorernas branschorganisation FAR, om riskerna med att detaljreglera finansmarknaden för hårt.
Våra trogna paneldebattörer Maria Wetterstrand, Kristina Axén Olin och Leo Razzak är så klart på plats för att diskutera hur de ser på dagens och morgondagens finansbransch och dess betydelse i samhället.
Se programmet

Hur skapar vi framtidens skola?

Debatten om den svenska skolan har varit hård under våren. Fallande kunskapsresultat, lärarflykt och stora skillnader mellan olika skolor har intensifierat diskussionen om vart den svenska skolan är på väg. Varför sjunker skolresultaten, vems är ansvaret och hur ska den negativa trenden brytas? Dessa och många andra frågor diskuteras i ett nytt avsnitt av Samhällsutvecklarna.

Möt Stavros Louca, erfaren mattelärare från Rinkeby och känd från bl. a tv-serien Klass 9A, som ger sin syn på skolan, lärarnas betydelse och vad han tycker krävs för att komma på rätt spår igen.

Debattpanelen med Thomas Bodström, Kristina Axén Olin och Leo Razzak diskuterar skolpolitik, lärarstatus och vad de tycker behöver göras för att få rätsida på den svenska skolan. Är mindre klasser, mer undervisningstid och statliga skolor rätt väg att gå?
Se programmet

Sverige som innovationsland – lever vi på gamla meriter?

Sverige har länge legat i toppskiktet bland världens länder vad gäller forsknings- och innovationsarbete. Men hur ser det ut på sikt, ligger vi fortfarande i framkant då eller lever vi på gamla meriter? Är svenska företag tillräckligt innovativa för att inte tappa i konkurrenskraft? Dessa och många andra frågor tar vi upp i ett nytt avsnitt av Samhällsutvecklarna.
Möt Sofia Börjesson, innovationsprofessor från Chalmers, om att svenska storföretag måste bli vassare i sitt innovationsarbete för att hävda sig i den globala konkurrensen.
Våra paneldebattörer Maria Wetterstrand, Kristina Axén Olin och Leo Razzak diskuterar vad de tycker behöver göras för att stimulera ett bättre innovationsklimat. Är sänkta skatter, ökat samarbete mellan universitet och näringsliv, eller att lära sig starta företag i skolan rätt väg att gå?
Se programmet

Samhällsutvecklarna – kvinnors företagande i fokus!

Idag drivs bara var fjärde företag i Sverige av en kvinna. Vad beror det på och hur ska fler kvinnor lockas till företagarlivet? Dessa och många andra frågor tar vi upp i årets första avsnitt av Samhällsutvecklarna.
Möt Karin Berglund, docent i entreprenörskap, som analyserar kvinnors företagande, sett ur ett jämställdhets- och tillväxtperspektiv. Samhällsutvecklarnas panel, med Maria Wetterstrand, Kristina Axén Olin och Leo Razzak, diskuterar villkoren för Sveriges företagarkvinnor och vad som krävs för att få ett mer jämställt näringsliv.
Se programmet

Ideellt arbete och integration

I det andra programmet av Samhällsutvecklarna fokuserar vi på ideellt arbete, medborgarengagemang och integration. Nästan varannan svensk engagerar sig idag ideellt, samtidigt tappar många ideella organisationer medlemmar när folk söker nya vägar för sitt engagemang.
Ett område som många svenskar vill bidra till är integrationen i samhället. Enligt en ny undersökning från Demoskop, Svenska folkets syn på integration, tycker bara 12 procent av de tillfrågade att det fungerar bra i dagsläget, där framförallt politiker och näringsliv får kritik för att de gör för lite. Vad kan man göra för att bidra till ett mer integrerat samhälle? Och vilket ansvar har politikerna och näringslivet för att det ska fungera bättre? Dessa och många andra frågor diskuteras i programmet.
Se programmet

Premiärprogrammet - Småföretagaren i fokus

I det första programmet riktade vi ljuset mot landets alla småföretagare, de som är en förutsättning för utvecklingen av det svenska samhället. En levande och välmående småföretagarsektor skapar en grogrund för den framtida utvecklingen i en global konkurrens. Inte minst eftersom det är här som framtidens storföretag växer fram. Det är även småföretagen som skapar förutsättningar för en levande landsbygd. Vi vill visa på de problem som svenska småföretagare brottas med, de möjligheter som företagarna ser och vilka prioriteringar de behöver göra. Vi vill gräva djupare och se till den enskilde företagarens livssituation. För företagens välbestånd är självklart även avhängigt av en välmående företagare. Av den anledningen ville vi även se till den enskilda människan och ta ett grepp om deras livssituation. Vilka frågor är mest aktuella framöver? Hur ser företagarna på sin framtid? Det är några av de frågeställningar som vi har sökt svar på.
Genom att lyfta angelägna områden för småföretagens nuläge och framtid vill vi medverka till en fortsatt diskussion om hur vi förbättrar situationen för svenska småföretag och hur de kan bidra till samhällets utveckling nu och i framtiden.
Se programmet

Hela program

 • Är de traditionella bankerna dödsdömda?

  Har de traditionella bankerna en framtid eller är de dödsdömda när nya aktörer utmanar i konkurrensen om bankkunderna? Enligt en rapport från PwC kan storbankerna ha spelat ut sin roll redan om 10-15 år om de inte spelar sina kort rätt. Vad skulle det betyda för samhället och vad behöver bankerna göra idag och i morgon för att behålla sin betydelse – och sina kunder? Dessa och andra frågor tar vi upp i ett nytt späckat avsnitt av Samhällsutvecklarna.

  Se avsnitt
 • Skatt - en hållbarhetsfråga?

  Trycket ökar på att företag ska bli mer öppna kring sitt skattearbete, både i Sverige och utomlands. Skatter har blivit en hållbarhetsfråga och ett sätt att visa sitt samhällsansvar. Samtidigt visar undersökningar att det är få svenska företag som är transparenta och jobbar aktivt med detta. Vad beror det på och vilka konsekvenser får det för företagens trovärdighet och varumärke? Dessa och andra frågor tar vi upp i ett nytt avsnitt av Samhällsutvecklarna.

  Se avsnitt
 • Hållbara affärer

  Går det att se på hållbarhet som vilken affärsfråga som helst och hur mäter man det i så fall? Att många företag tycker att hållbarhetsarbetet är viktigt och att det görs en hel del råder det inget tvivel om, men vilken betydelse har det och hur stor är samhällsnyttan? Dessa och andra frågor tar vi upp i höstens andra avsnitt av Samhällsutvecklarna. Träffa Stina Billinger, hållbarhetschef på SPP, som ger sin syn på hållbara investeringar och vad som krävs för att öka tempot i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Möt Fredrik Franke från PwC, ansvarig för affärsrådgivning kring hållbar utveckling, om betydelsen av att mäta effekterna av hållbarhetsarbetet. Se även de fd toppolitikerna Maria Wetterstrand och Kristina Axén Olin debattera hållbarhetsfrågor med ekonomiprofessorn Micael Dahlén, författare till boken Nextopia, om förväntningarnas betydelse i det uppkopplade samhället.

  Se avsnitt
 • Finansbranschen i fokus

  I höst är det fem år sedan investmentbanken Lehman Brothers kraschade och finanskrisen slog till med full kraft i hela den globala världsekonomin. Många drabbades hårt när det finansiella systemet skakades om i grunden och förtroendet för finansbranschen sjönk som en sten. Vad har hänt sen dess och hur stort är förtroendet för branschen idag? Är fler regleringar receptet för att undvika en ny finansiell härdsmälta? Dessa och andra frågor tar vi upp i ett nytt avsnitt av Samhällsutvecklarna. Möt den fd toppolitikern Anders Sundström, numera styrelseordförande i Swedbank och KF, om hans syn på finansbranschen och vilken roll den spelar för samhällsutvecklingen. Se även Anna-Clara af Ekenstam, ordförande för revisorernas branschorganisation FAR, om riskerna med att detaljreglera finansmarknaden för hårt. Våra trogna paneldebattörer Maria Wetterstrand, Kristina Axén Olin och Leo Razzak är så klart på plats för att diskutera hur de ser på dagens och morgondagens finansbransch och dess betydelse i samhället.

  Se avsnitt
 • Hur skapar vi framtidens skola?

  Debatten om den svenska skolan har varit hård under våren. Fallande kunskapsresultat, lärarflykt och stora skillnader mellan olika skolor har intensifierat diskussionen om vart den svenska skolan är på väg. Varför sjunker skolresultaten, vems är ansvaret och hur ska den negativa trenden brytas? Dessa och många andra frågor diskuteras i ett nytt avsnitt av Samhällsutvecklarna. Möt Stavros Louca, erfaren mattelärare från Rinkeby och känd från bl. a tv-serien Klass 9A, som ger sin syn på skolan, lärarnas betydelse och vad han tycker krävs för att komma på rätt spår igen. Debattpanelen med Thomas Bodström, Kristina Axén Olin och Leo Razzak diskuterar skolpolitik, lärarstatus och vad de tycker behöver göras för att få rätsida på den svenska skolan. Är mindre klasser, mer undervisningstid och statliga skolor rätt väg att gå?

  Se avsnitt
 • Sverige som innovationsland – lever vi på gamla meriter?

  Sverige har länge legat i toppskiktet bland världens länder vad gäller forsknings- och innovationsarbete. Men hur ser det ut på sikt, ligger vi fortfarande i framkant då eller lever vi på gamla meriter? Är svenska företag tillräckligt innovativa för att inte tappa i konkurrenskraft? Dessa och många andra frågor tar vi upp i ett nytt avsnitt av Samhällsutvecklarna.
  Möt Sofia Börjesson, innovationsprofessor från Chalmers, om att svenska storföretag måste bli vassare i sitt innovationsarbete för att hävda sig i den globala konkurrensen.
  Våra paneldebattörer Maria Wetterstrand, Kristina Axén Olin och Leo Razzak diskuterar vad de tycker behöver göras för att stimulera ett bättre innovationsklimat. Är sänkta skatter, ökat samarbete mellan universitet och näringsliv, eller att lära sig starta företag i skolan rätt väg att gå?

  Se avsnitt
 • Kvinnors företagande i centrum

  Idag drivs bara var fjärde företag i Sverige av en kvinna. Vad beror det på och hur ska fler kvinnor lockas till företagarlivet? Dessa och många andra frågor tar vi upp i årets första avsnitt av Samhällsutvecklarna. Möt Karin Berglund, docent i entreprenörskap, som analyserar kvinnors företagande, sett ur ett jämställdhets- och tillväxtperspektiv. Samhällsutvecklarnas panel, med Maria Wetterstrand, Kristina Axén Olin och Leo Razzak, diskuterar villkoren för Sveriges företagarkvinnor och vad som krävs för att få ett mer jämställt näringsliv.

  Se avsnitt
 • Ideellt arbete och integration

  I det andra programmet av Samhällsutvecklarna fokuserar vi på ideellt arbete, medborgarengagemang och integration. Nästan varannan svensk engagerar sig idag ideellt, samtidigt tappar många ideella organisationer medlemmar när folk söker nya vägar för sitt engagemang. Ett område som många svenskar vill bidra till är integrationen i samhället. Enligt en ny undersökning från Demoskop, Svenska folkets syn på integration, tycker bara 12 procent av de tillfrågade att det fungerar bra i dagsläget, där framförallt politiker och näringsliv får kritik för att de gör för lite. Vad kan man göra för att bidra till ett mer integrerat samhälle? Och vilket ansvar har politikerna och näringslivet för att det ska fungera bättre? Dessa och många andra frågor diskuteras i programmet.

  Se avsnitt
 • Småföretagarnas villkor

  I premiärprogrammet fokuserar vi på Sveriges småföretagare, deras villkor och syn på framtiden. En ny undersökning från Demoskop visar att var fjärde småföretagare tycker att det har blivit svårare att driva företag, samtidigt som många ser ljust på framtiden med möjligheter att växa och skapa nya arbetstillfällen. Vad behöver göras för att underlätta för småföretagarna idag och i framtiden? Den frågan och många andra diskuteras i programmet.

  Se avsnitt
 • Framtidens välfärd

  Sverige rankas ofta högt i den internationella välfärdsligan. Samtidigt växer oron kring hur den svenska välfärden ska finansieras i framtiden med en befolkning som blir allt äldre och med högre krav på service och kvalitet. Kommer vi att ha råd att upprätthålla och möta medborgarnas höjda förväntningar på vård, skola och omsorg i framtiden när färre ska försörja alltfler? Dessa och andra frågor tar vi upp i vårens första avsnitt av Samhällsutvecklarna.

  Se avsnitt
Visa fler avsnitt

Klipp

 • Finns de traditionella bankerna kvar om 15 år?

  Vår reporter gick ut och undersökte saken.

  Se klipp
 • Vad kommer bankerna att heta i framtiden?

  Möt Micael Dahlén, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, som frågar sig om dagens banker kommer att heta ”banker” i framtiden och vad de behöver göra att överleva i den snabba digitala utvecklingen och den allt hårdare konkurrensen från nya aktörer.

  Se klipp
 • Danske Banks satsning på Innovation labs

  Se Danske Bank Sveriges vd Ann Krumlinde, om deras satsning på sk Innovation Labs som ett sätt att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen och skapa nya bankprodukter och tjänster.

  Se klipp
 • Skatter i fokus på välbesökt konferens

  Nyligen samlades politiker, näringsliv och andra beslutsfattare på en välbesökt konferens för att diskutera heta frågor inom skatteområdet. Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson drev bl. a frågan om att svenska företag måste bli bättre på att kommunicera kring sitt skattearbete.

  Se klipp
 • Stor skillnad i synen på skatter

  Intervju med Steven Schier, känd professor från Carleton College, om amerikanernas skattesystem kontra det svenska.

  Se klipp
 • Starbucks skattetrassel

  Den globala kaffekedjan Starbucks hamnade för några år sedan i rejält blåsväder i England kring sin skatteplanering. Nyheten om att bolaget betalat minimalt med skatt trots mångårig verksamhet i landet ledde till ett stort publikt missnöje och omfattande protester.  

  Se klipp
 • Hur öppna ska företag vara kring sina skatter?

  Vår reporter gick ut och undersökte saken.

  Se klipp
 • Grön hundraåring med hållbarhet i fokus

  Coops hållbarhetschef, Louise König, ser hållbarhet som en del av den kooperativa matbutikkedjans DNA, något som genomsyrar allt de gör. Hon berättar bl. a om succékampanjen som fick försäljningen av ekologiska matvaror att rusa.

  Se klipp
 • Hamburgerkedjan med hållbarhet på menyn

  På hamburgerföretaget Max jobbar de aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i den dagliga affärsverksamheten. Företagets hållbarhetsansvarige Pär Larshans berättar om arbetet för att minska nötköttets negativa miljöpåverkan och hur de via sin personalrekrytering hjälper människor som lever i utanförskap.

  Se klipp
 • Panelen om hållbarhetsarbetets roll för samhällsutvecklingen

  Debattpanelen listar saker på vad som behöver göras för att nå en mer långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

  Se klipp
 • Vad betyder CSR?

  Corporate Social Responsibility eller förkortat CSR, är ett begrepp som det ständigt pratas om, men vad står det för och vilken betydelse har det för en hållbar samhällsutveckling? Vi gick ut och frågade folk på stan om det kände till uttrycket.

  Se klipp
 • Hur stort är förtroendet för finansbranschen idag?

  Många intressanta talare var på plats när branschkonferensen Finansdagen tioårsjubilerade nyligen. Temat i år var Sveriges roll som finansplats, utifrån ett svenskt och globalt perspektiv. Hur stort är förtroendet för finansmarknadens aktörer var en av de frågor som diskuterades. Vår reporter träffade bl. a Micael Dahlén, professor vid Handelshögskolan, som tycker att det är bra att kunderna börjar ställa högre krav på finanssektorn.

  Se klipp
 • Regleringar – bra eller dåligt?

  Är regleringar nödvändiga för finansbranschens överlevnad eller finns det en risk att man detaljstyr för mycket? ”En väldigt kraftig regelbörda kommer framförallt att drabba de små aktörerna, det är jag orolig för”, säger Thomas Östros, vd Svenska Bankföreningen. Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson, ger sin syn på finansbranschen och varför regeldjungeln växer sig allt tätare.

  Se klipp
 • Panelen om finansbranschens roll för samhällsutvecklingen

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker på vad som krävs för att finanssektorn ska kunna bidra till samhällsutvecklingen på bästa sätt.

  Se klipp
 • Panelens recept för en bättre skola

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att skapa ett starkare innovationsklimat.

  Se klipp
 • Bodströms hårda kritik; "använder skolan som ett slagträ"

  Se klipp
 • Hundratals elever vässade mattekunskaperna

  Den ideella föreningen Mattecentrum lockar årligen tusentals elever runtom i landet till sina räknestugor. Nyligen samlades trehundra mattesugna elever i Kungsträdgården i Stockholm för att vässa räknekunskaperna inför de nationella proven. Samhällsutvecklarnas reporter var på plats och träffade elever, volontärer och arrangörer. Bl. a intervjuas Mattecentrums grundare Johan Wendt och vd:n för huvudsponsorn PwC, Hans Börsvik, om mattens betydelse för att näringslivet ska blomstra.

  Se klipp
 • Uppskruvat tonläge i skoldebatten

  Den svenska skolan har seglat upp som en av de hetaste frågorna inför nästa års val. Tonläget är uppskruvat, med nya politiska utspel från höger och vänster, om alltifrån betygssystem, lärarantal, stödinsatser och ökat antal undervisningstimmar. Louise Malmström (S), ledamot i utbildningsutskottet, är oroad över utvecklingen i skolan och riktar frän kritik mot utbildningsministern; ”Björklund har haft en tendens att skjuta från höften och inte lyssna”. Moderaternas skolpolitiske talesperson Tomas Tobé kontrar med att socialdemokraternas skolpolitik varit passiv; ”under decennium hade vi en nedvärdering av hela läraryrket, de socialdemokratiska regeringarna drev ett ganska tydligt fokus bort ifrån kunskap”. Båda politikerna intervjuas i Samhällsutvecklarna.

  Se klipp
 • Panelens recept för ett bättre innovationsklimat

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att skapa ett starkare innovationsklimat.

  Se klipp
 • Vad krävs för en lyckad innovationspolitik?

  ”De har i princip ingen innovationspolitik”. Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson (S), går till hårt angrepp mot regeringens politik. Håkan Ekengren, statssekreterare på näringsdepartementet, svarar på kritiken och berättar vad han tycker krävs för en lyckad innovationspolitik. Den fd högskole- och forskningsministern Tobias Krantz, numera på Svenskt Näringsliv, ger sin syn på hur innovationsarbetet kan vässas ytterligare.

  Se klipp
 • Att tänka utanför ramarna

  Nyligen samlades företrädare från näringslivet på konferensen ”The Post Davos Nordic Summit”, för att diskutera innovationsarbete och entreprenörskap sett ur ett globalt perspektiv. Vi fick bl. a en intervju med popstjärnan och samhällsdebattören Bob Geldof samt hotellägaren Petter Stordalen m.fl. om deras syn på kvartalskapitalism och betydelsen av att tänka utanför ramarna.

  Se klipp
 • Företagsledaren som golvar konkurrenterna

  Annica Eklund, vd för golvföretaget Bolon, utsågs nyligen till ”Årets företagerska” för sitt arbete med att utveckla företaget till en helt ny position på den internationella golvmarknaden. Annica berättar om livet som hårt arbetande entreprenör och vad som krävs för att lyckas som företagare.

  Se klipp
 • Varför är så få företagare kvinnor?

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att få fler kvinnor att bli företagare och få företagen att växa.

  Se klipp
 • Tävlingen som lyfter fram kvinnliga förebilder

  Nyligen genomfördes tävlingen Beautiful Business Award för sjätte året i rad. Tävlingen lyfter fram kvinnliga förebilder som driver sina företag på ett hållbart, affärsmässigt och nytänkande sätt. Priser delades ut till bland andra Årets Företagerska och Årets Tjänsteutvecklare. Samhällsutvecklarnas reporter var på plats och intervjuade vinnarna och besökare på den fullsatta galan.

  Se klipp
 • Att skapa sociala mönster med murmålning

  Träffa Saadia Hussain, konstnärlig ledare i den ideella föreningen Förorten i Centrum, som berättar om hur de med hjälp av kollektiv muralkonst skapar dialog och samverkan mellan människor med olika bakgrund i förorten.

  Se klipp
 • Hur skapar vi ett mer integrerat samhälle?

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att skapa ett mer integrerat samhälle och bromsa medlemsflykten från ideella organisationer. Se panelens livliga diskussion om ideellt engagemang och svensk integrationspolitik.

  Se klipp
 • Sverige näst sämst i Europa på integration – vems är ansvaret?

  Enligt en undersökning från Stockholms universitet hamnar Sverige näst sist av 16 europeiska länder där man jämfört sysselsättningen bland invandrare. Vad beror det på och vilket ansvar har politikerna för att det ska fungera bättre? Se panelens livliga diskussion om svensk integrationspolitik.

  Se klipp
 • Årets redovisning i den ideella sektorn

  Marie Welin, ansvarig för Ideell sektor PwC, berättar om tävlingen ”Årets redovisning i den ideella sektorn”, som genomfördes för elfte året i rad. Målet med tävlingen är att uppmärksamma de ideella organisationer som rapporterar om sina verksamheter på ett tydligt och öppet sätt, samt inspirera andra att utveckla sin redovisning ytterligare.

  Se klipp
 • Svenska Afghanistankommittén vann utmärkelse för årets redovisning

  I tuff konkurrens vann Svenska Afghanistankommittén, SAK, utmärkelsen ”Årets redovisning i den ideella sektorn” som delades ut på Ideellt Forum 2012. I inslaget intervjuas Klas Bjurström från SAK där han berättar om arbetet med årsredovisningen och vad de gjorde för att ta hem utmärkelsen.

  Se klipp
 • Branschen samlades på Ideellt Forum

  Nyligen samlades ledare, beslutsfattare och andra som jobbar inom den ideella sektorn för att diskutera medborgarengagemang och den ideella verksamhetens roll i samhället. Samhällsutvecklarnas reporter var på plats på Ideellt Forum 2012.

  Se klipp
 • Hur underlätta för Sveriges småföretagare?

  Samhällsutvecklarnas panel listar saker som behöver göras för att skapa en lättare vardag för Sveriges småföretagare. Se panelens livliga diskussion om villkoren för Sveriges företagare.

  Se klipp
 • Företagaren som skär stål med vatten

  Träffa Thomas Melin, vd för Stockholms Vattenskärning, som berättar om sin verksamhet och vad han tycker behöver göras för att få fler ungdomar i arbete.

  Se klipp
 • Skulle du vilja starta företag?

  Vår reporter gick ut på stan och frågade folk om deras syn på att starta eget.

  Se klipp
 • Splittrad bild av svensk välfärd

  ”Välfärdssektorn i Sverige mår överlag väldigt bra… och har blivit mycket bättre de senaste åren”, säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). ”Något håller på att gå sönder”, kontrar Lena Hallengren (S), vice ordförande i Socialutskottet. Se inslaget där politiker från höger och vänster tycker till om den svenska välfärdspolitiken.

  Se klipp
Visa fler klipp
Producerat av Creo Media Group